۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳

همايشي با عنوان "امام موسي صدر، انديشه ربوده شده" در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار ميشود .
(چه كسي عنوان اين همايشها رو تعريف ميكنه ؟!)

هیچ نظری موجود نیست: