۰۹ اردیبهشت ۱۳۸۳

باز هم اين پژوهشگران : پژوهشگران دانشگاه استانفورد آمريكا به ماكزيمم سرعت نوشتن
روي هارد ديسك دست يافتند . البته اين رقم هزاران برابر سرعتهاي هاردديسكهاي موجود
است. (اصل خبر...)

هك و هكري و ضررهاي بيليوني كه درانگليس به شركتها و صنايع تحميل شده است. (اصل خبر...)

هیچ نظری موجود نیست: