۰۶ اردیبهشت ۱۳۸۳

گمشده

گمشده
مارچلو ، همسر يک تهيه کننده تلويزيونی ، در شهر لوس آنجلس کاليفرنيا گم شده بود .
ساعتها از عصر تا شب ، بی هدف ، سرگردان بود و سرانجام از منطقه خطر سر درآورد.
به نوبه خود متوجه وضعيت آن منطقه شد و با حالتی عصبی تصميم گرفت زنگ خانه ای
با چراغهای روشن را به صدا درآورد. مردی با لباس راحتی در را گشود .
مارچلو وضعيت را برايش توضيح داد و از او خواهش کرد برايش يک تاکسی بگيرد .
اما مرد لباس پوشيد ، اتومبيل خودش را از گاراژ بيرون آورد و او را به هتل رساند.
مرد در راه توضيح داد : " حدود 5 سال پيش در برزيل بودم .يک شب در شهر سائوپولو گم شدم.
حتی يک کلمه هم پرتغالی بلد نبودم. اما سرانجام يک پسر بچه برزيلی متوجه مشکل من شد
و مرا تا هتل راهنمايی کرد. امروز خداوند به من اجازه داد تا دين خودم را ادا کنم."

هیچ نظری موجود نیست: