۰۹ اردیبهشت ۱۳۸۳

دكتر بل كه نزديك به 2 سال در آسيا تحقيقات انجام داده ، ميگويد:
"آسيايي ها از تكنولوژي (مانند موبايل) در راه رسيدن به عقايد مذهبي
خود بهره ميبرند" ؟!!!‌ (اصل خبر...)
واقعاَ اينطوريه؟

هیچ نظری موجود نیست: