۰۴ آذر ۱۳۸۲

و اما صبح بخير که اون ماه کذايی هم ديده نشد و ما امروز رو سرکاريم .

هیچ نظری موجود نیست: