۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۱

يأس فلسفي:
اگر از چيزي ناراضي هستيد- حتي كار خوبي كه مايليد انجام دهيد ، امانتوانسته ايد- همين حالا
از آن دست بكشيد.
اگر چيزي خوب پيش نمي رود ، فقط دو توضيح براي آن وجود دارد : يا مقاومت شما آزموده
مي شود و يا بايد جهت خويش را تغيير دهيد.
براي آنكه بفهميد كدام يكي از دو فرض متضاد بالا صحيح است ، از سكوت و نيايش استفاده كنيد.
اندك اندك همه چيز به گونه غريبي روشن ميشود تا اينكه قدرت كافي براي گزينش مي يابيد.
هنگامي كه تصميم گرفتيد ، راه دوم را كاملاً فراموش كنيد و پيش برويد چون خداوند ، پروردگار
شجاعان است.
دومينگوس سابينو مي گويد :همه چيز به بهترين چيز تبديل ميشود.اگر چيزي خوب پيش نمي رود
به خاطر آن است كه هنوز به پايان آن نرسيده ايد.

روزانه :
الان داره فوتبال بين رئال و لوركوزن پخش ميشه. فعلاً 2-1 به نفع رئال هست. فقط كاش خياباني گزارش نمي كرد.

هیچ نظری موجود نیست: